Teknik dan Instrumen Penilaian Sikap Kurikulum 2013

Teknik dan Instrumen Penilaian Sikap Kurikulum 2013

A. Penilaian Sikap  Teknik dan Instrumen Penilaian Sikap Kurikulum 2013 1. Gradasi/Taksonomi Sikap (Attitude: Krathwohl) ...
Contoh Penilaian Pencapaian Kompetensi Sikap pada Kurikulum 2013 (Tabel)

Contoh Penilaian Pencapaian Kompetensi Sikap pada Kurikulum 2013 (Tabel)

Contoh Penilaian Pencapaian Kompetensi Sikap   pada Kurikulum 2013 Sistem pencapaian Penilaian Sikap kurikulum 2013 tersebut mempunyai...